Avís legal             

El lloc web i el domini gironagranfondo.com corresponen a Girona Cycling Festival (en endavant GCF) amb CIF G55189302, subscrit per Bike Breaks Girona Cycle Centre SL (en endavant Bike Breaks) amb CIF B55054977 i domicili a carrer Nou núm. 14, de Girona (CP 17004), adreça electrònica [email protected], inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2753, Folio 133, Full GI-49222, Inscripció 7.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a GCF i Bike Breaks o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. GCF i Bike Breaks presenten aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. GCF i Bike Breaks autoritzen la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.gironagranfondo.com). GCF i Bike Breaks es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.gironagranfondo.com.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics que sol·licitin informació, s’incorporaran a un fitxer de GCF i Bike Breaks creat per atendre les consultes i per enviar informació de les seves activitats o serveis. GCF i Bike Breaks els podran utilitzar regularment amb aquesta finalitat fins que la persona sol·licitant d’informació decideixi donar-se de baixa del fitxer. GCF i Bike Breaks entenen que queda autoritzada a efectuar aquest tractament a partir de la recepció del formulari de contacte. Per a l’exercici dels drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació podrà adreçar-se a GCF ([email protected]) en qualsevol moment i per qualsevol mitjà.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que GCF i Bike Breaks actuen amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això GCF i Bike Breaks manifesten que les referències de els productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a GCF ni a Bike Breaks fins a la contractació expressa d’una comanda.

GCF i Bike Breaks se reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

GCF i Bike Breaks no seran responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.